الگوی زنان که حضـرت زهـرا هـسـت در دایــره وجــود بـی هـمـتـا هست

هـسـتنـد زنـان بـه نـام زهــرا لیــکن اینان همه قطره اند و او دریا هست

 

 میلاد دختر نبوت ، همسر ولایت ، مادر امامت ، برشما مبارک باد . . . 

 

اس ام اس ولادت حضرت زهرا  و روز مادر