بغض یعنی:

صدای اذان

خونه سوت و کور

خاطره های پر هیاهو و سفره های خالی از حضور پدر و مادر ...

بعضی چیزها فقط یکبار تکرار میشن،قدرشو بدونیم!