در سوگ پدر:
در سوگ مادر:

ای دریغ و افسوس که پدر (مادر) نام عزیزی است
که دگر هرگز باز تکرار نخواهد گردید

 

مادرم (پدرم) دیده برویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

 

برخیز مادر (پدر) بجاست که بیدار شوی
و این قافله را دوباره سالار شوی

دل را به فدای قدمت می‌ریزم
یک بار دگر اگر تو تکرار شوی .