خواهرم هم بازیه کودکی هام
پیشم بمون مونس تنهایی هام
اگه نباشی نمیشکنه بغض هام
خواهرم فقط تویی محرم رازهام

دلنوشته: العبد (حسین)