خواهر از گل بهترم
دوست دارم کبوترم
فرشته ای تو دلبرم
دردو بلات تو سرم
شیرین زبونیت رو میخرم
تویی گل معطرم
بخواب رو پام لالا بگم
قصه ای از بابا بگم
از خوبیه مامان بگم
لالا بخواب تو ای گلم
تویی سبیه مادرم
نترس بخواب داداشیم
خودم کنارت میمونم
واست لالایی میخونم

شاعر: العبد (حسین)