خانه خرابه تو شدم به سوی من روانه شو
 سجده به عشقت میزنم منجی جاودانه شو
 ای کوه پر غرور من سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام
می خواهمت می خواهمت
تو ماندگاری در دلم
میدانمت  میدانمت
ای همه وجود من نبود تو نبود من