تبلیغات
عشقم مادرم پُشتم پدرم - نمایش آرشیو ها

عشقم مادرم پُشتم پدرم

مادرم! دعایم کن که با دعایت، دلم خانه دردها نیست


همه پیوندها