عشقم مادرم پُشتم پدرم

مادرم! دعایم کن که با دعایت، دلم خانه دردها نیست

مادر


سلام ای آشنا....

ای پاره جان...

ای امید....

 ای نور

سلام ای ازدحام ذکر خوبی های هر روزم

سلام ای ماهتاب خاطرات اشک جانسوزم

----

فرشته...

ای ملک...

ای عشق...

ای تندیس خوبی های جاویدان...

----

سلام ای برترین اندیشه خلقت

کنون از عرش میخواندند

بانام ملک سانت

گمانم اشتباهی بر زمین آورد یزدانت

سلام ای مادرم

ای خفته پشت قرنها واژه...

نماد عشقی...

ای سبز مصفا

ای خداوندم....

-----

منم،  مادر ...

منم این کودک گنگ و گنهکارت

منم این اشک ماسیده به خط دیده ی بازت

منم پروانه ای در حسرت تنهای  پروازت...

منم انی که بودم تا سپیده یار و  همرازت

-----

همانا کودکی تبدار و  بی آرام

که در آغوش گرمت گریه میکردم

تو را بیدار میکردم

توی خسته

توی تن کوفته ازکار روزانه

تویی که تازه چشمت گرم رویاهای من میشد

چه فرزند بدی بودم

و تو آرام میخواندی

و تو آرام میگفتی

لالالا لا ...گل پونه...

بخواب ای ماه دلبندم

بخواب ای ناز فرزندم

وگرنه گرگ کوچه زود میفهمد صدایت را

ویا  هاپوی وحشتناک آدمخور

وگرنه غول می آید

همان دندان دراز گوش تیز پشت پشمالو

ویا آن  سر سیاه بیت انگشتی که میدانی

همان یک سر دوتا گوش دو پای سخت وهم آلود...

-----

و تو آرامتر در گوش من با عشق میخواندی

 برو ای گرگ بد طینت

برو ولگرد هاپوووو ،

خسته جان کوی تاریکی...

هم او که گریه میکرد

 بچه ی همسایه ی ما بود

برو آنجا....

 بدان که

 کودک من،بچه ی خوبیست

 چشمانش  کنون  بسته

برو ای سرسیاه بیست انگشت،

کودکم خواب است

و من آرام با موسیقی و لالایی و

 گرمای قلبت چشم می بستم

------

گذشته رفت و تو رفتی

و من ماندم...و اندوهم

همان سگ آمد و با تکه ای نان دوستدارم شد

وفا آموختم از اوحفاظ کار و بارم شد

و آن گرگی که میگفتی

ندیدم من کسی را پاره گرداند

و یا یک بچه را از مادرش دیگرجدا سازد

و اما آن سیاه بیست انگشت مادرم ،

 آن شخص نامرئی...

دلم بشکست و پامال دو صد غم کرد

زبانش چهره اش مهرش قرارش عهد وپیمانش

نهانش ظاهرش عشقش نگاهش نام وعنوانش

همه ظاهر

همه بازار مکاره

همه بازی نمایش مکر بود و حیله و تزویر

رهایم کرد آخر بی سبب با دیگری پیوست...

کنون تنهای تنهایم...

----

کنون با تو کنار تو بساط درد دل دارم

کنون مادر بخواب آرام ...

لالالا لا ...گل پونه...

منم،  مادر ...

.

.

.

.

-------

روانت خرم و روح تو شاد و یاس بالینت

همیشه، میهمان کردگار  مهرآیینت

=====

دلجووو

پنجشنبه22خرداد

 


مادر نگاه خسته و تاریکت با من هزارگونه سخن دارد با صد زبان به گوش دلم گوید رنجی که خاطر تو ز من دارد

دردا که از غبار کدورت ها ابری به روی ماه تو می بینم


سوزد چو برق خرمن جانم را سوزی که در نگاه تو می بینم


چشمی که پر زخنده ی شادی بود تاریک و دردناک و غم آلودست


جز سایه ی ملال به چشمت نیست آن شعله ی نگاه پر از دوداست


آرام خنده مــی زنــی و دانم در سینه ات کشاکش طوفان است


لبخــنـــد دردنـاک تو ای مـــادر سوزنده تر ز اشک یتیمان است


تلخ است این سخن که به لب دارم مادر بلای جان تو من بودم


امّا تو ای دریغ گمان بردی فرزند مهربان تو من بودم


چون شعله ای که شمع به سر دارد دائم ز جسم و جان تو کاهیدم


چون بت تو را شکستم و شرمم باد با آن که چون خدات پرستیدم


شرمنده من به پای تو می افتم چون بر دلم ز ریشه گنه باریست


مــادر بــلای جان تو من بودم این اعتراف تلخ گنه باریست


YHTc.jpg


لبخند مهربان تو جا در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو

دست نوازش تو به فریاد من رسید

مادر

نمیتوانم کلامی در مورد اش بنویسم و عاجزم

فقد از خداوند میخواهم که

خـدایا بالاتر از بهشت هم داری..؟

برای زیر پای مــــــــادرم می خواهم


مادر؛

روسری ات را بردار تا ببینم، بر شبِ موهایت؛

 

چند زمستان برف نشسته است؛

 

تا من به بهار رسیده ام ...!


منبع مطلب:وبلاگ لبخند بزنید!چون مهر، بـزرگ و بی نشانی مادر
آرام دل و عزیز جانی مادر

ای کاش همیشه جاودان می بودی
آن قدر که خوب و مـهربانی مادر

شعر از: آقای محمد روحانی نجوا کاشانی
*********************************


خداوند در آیاتی چند از جمله 63 سوره نساء، 151 سوره انعام و آیه 32 سوره اسراء، بر وجوب احسان و نیکی به والدین تأکید کرده است. احسان به پدر و مادر بارها از سوی خداوند سفارش شده است. (عنکبوت، آیه 8؛ لقمان، آیه 41 و نیز احقاف، آیه 51).

سیرت الهی پیامبران که سرمشق انسانها برای رسیدن به مقاماتی چون مظهریت ربوبیت و خلافت انسانی است، بیانگر این توجه خاص به والدین بوده است.
 از نظر خداوند، احسان به والدین، مقدم بر احسان بر هر کس دیگری حتی زن و فرزند است. (بقره، آیه 38 و نساء، آیه 63)

در این میان مادر، مستحق احسان و نیکی بیشتر در مقایسه با پدر است؛ زیرا وی مدت سی ماه رنج بارداری و شیردادن و بیداری های شبانه روزی را تحمل کرده و سختی های آن را به جان و دل پذیرا شده است. (لقمان، آیه 41 و احقاف، آیه 51) از این رو، احسان به مادر توجه ویژه به او تنها جبران کننده بخشی کوچک از سختی ها و رنج هایی است که در طول سی ماه تحمل کرده است.(همان)

اگر کسی بخواهد ذره ای کوچک از سختی ها و جان فشانی های مادر را تنها در مدت سی ماه بارداری و شیردادن، جبران کند، می بایست اصل شفقت و دلسوزی و مهربانی در رفتار را در پیش گیرد و کوچک ترین بی مهری نسبت به مادر روا ندارد. (مریم، آیات 13 و 23)

از آن جایی که هر فرزندی بخشی از رنج و سختی را بر دوش والدین بویژه مادر انداخته است، لازم است تا این را تدارک بیند و عدالت را تحقق بخشد؛ از این رو، برای تدارک و رسیدن به درجه خدایی شدن، لازم است تا احسان به والدین را در راس امور زندگی خویش قرار دهد و آنان را دست مایه بهشت رفتن خود سازد. (احقاف، آیات 51و 61)

خداوند در این آیات احسان به مادر را موجب پذیرش تمام اعمال نیک انسان در نزد خود و از عوامل موثر در شمول عفو خود نسبت به انسان دانسته است.

اگر کسی بخواهد محبت الهی را جلب نماید، لازم است احسان به والدین و مادر را در برنامه خود قرار دهد؛ چرا که محبت الهی این گونه جلب می شود. (نساء، آیه 61)

بنابر این جایگاه والدین؛ چنان والا و ارجمند است که انسان، بی توجه به شرک و کفر و فسق والدین، تنها به حکم پدر و مادر بودن، می بایست به ایشان تکریم و احترام کند. بنابراین، کفر و شرک مانع احسان نیست. (لقمان، آیه 41)

 

خداوند در آیات 31 تا 51 سوره مریم، احسان به والدین و پرهیز از هرگونه نافرمانی نسبت به آنان را مهم ترین عامل در عاقبت بخیری سرشار از سلامت و امنیت برای انسان می داند و از فرزندان می خواهد تا برای فرجام نیک خود هم شده، به والدین احسان کرده و در احترام و تکریم آنان بکوشند.

کسانی که در برابر ایشان گستاخی کرده و حتی از روی خستگی اف بگویند، خود را زیانکار خواهند یافت و در قیامت از اهل خسران خواهند شد. (احقاف، آیات 71 و 81).

هر کسی که درجه خدایی شدن را می خواهد، می بایست اطاعت و احسان مادر را فراموش نکند و در تکریم و احترام مادر و همچنین زنان صالح و مومن بکوشد، چرا که شرایطی که زن برای تعالی و کمال مرد فراهم می آورد، همانند سکوی پرتاب انسان به اوج های ربوبیت است

حق والدین، حق الله

باید توجه داشت که والدین به ویژه مادر در نظر خداوند از مقام و جایگاه والایی برخوردار است، لذا احکام خاصی برای رعایت آنان صادر شده است. از سوی دیگر، همین مقام والا در نزد پروردگار موجب شده تا استغاثه و دعای والدین به ویژه مادر تأثیر شگرفی در خوشبختی و بدبختی فرزند به جا بگذارد و تأثیر هدایتی خاص داشته باشد.

از نظر قرآن، بر همگان است تا از والدین خصوصا مادر اطاعت کنند و تنها موردی که اطاعت از آنان جایز نیست، دعوت به شرک و بی دینی است که در این مورد با تکریم و احترام خاص، دعوت ایشان رد می شود، ولی همچنان لازم است تا احسان و تکریم آنان ادامه یابد و حتی توجه ویژه ای به آنان مبذول شود تا ایشان نیز به راه راست هدایت یابند. (عنکبوت، آیه 8 و لقمان، آیات 41 و 51).

همچنین، پس از خداوند، تنها والدین هستند که می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرند و سخنان ایشان مورد اطاعت قرار گیرد؛ چرا که حق والدین بر فرزندان همانند حق الله است. البته ناگفته نماند که فرمان پیامبران(ع) و امامان معصوم(ع) و اولواالامر صاحب شرایط، همان حکم الله است و تفاوتی با آن ندارد. از این رو گفته شده که پس از خداوند تنها حکم والدین است که همانند حکم الله می باشد. در بیان مقام مادر و ارزش های او سخن بسیار است. این که بهشت زیر پای مادران است یا مرد از دامن زن به معراج می رود، به خوبی جایگاه زن و مادر را نشان می دهد. پس هر کسی که درجه خدایی شدن را می خواهد، می بایست اطاعت و احسان مادر را فراموش نکند و در تکریم و احترام مادر و همچنین زنان صالح و مومن بکوشد، چرا که شرایطی که زن برای تعالی و کمال مرد فراهم می آورد، همانند سکوی پرتاب انسان به اوج های ربوبیت است.

 زنان با از خودگذشتگی و ایثار خود، مردان را به کمال می رسانند و موجب آرامش و امنیت روحی و روانی آنها می شوند تا به کمالات دست یابند؛ چراکه در بیوت است که نام خدا رفعت می یابد و از خانه و خانواده است که اوج و عروج آغاز می شود. (نور، آیه 63 و نیز اسراء، آیه 1). باشد با شناخت مقام زن و مادر، در تکریم و تجلیل درست ایشان با عمل صالح بکوشیم و فراتر از یک روز خاص برای زن و مادر، به روزهای زن و مادر بیندیشیم و هر روز ما روز مادر و زن صالح و مۆمن باشد و یک روز هم مادر را از یاد نبریم که از یاد بردن مادر به معنای دوری از بهشت است؛ چرا که به حکم خداوندی در آیات 51 و 61 سوره احقاف، احسان و تکریم و تجلیل از مادر، دست مایه بهشت رفتن آدمی است.منبع: محبت زنان و کودکان. نوشته حبیب الله فرحزادای بانو ای برتر ای مادر

ای خانوم ای برتر ای مادر

ای جای تو از ستاره بالاتر

ای جای تو از ستاره بالاتر

دستای تو دستای عزیز مهربونی

همزاد تو اون فرشته های آسمونی

دستای تو دستای عزیز مهربونی

همزاد تو اون فرشته های آسمونی

اینجا که تو هستی

هرجا که تو هستی

ایمان به خدا هست

ایمان به خدا هست

هرجا که تو هستی

مفهوم بزرگی

معنای وفا هست

معنای وفا هستادامه مطلب


همه پیوندها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic